Slovník pojmů

1. Regálový zakladač

Regálový zakladač je zařízení, které se využívá k automatickému nebo ručnímu skladování manipulačních jednotek, například palet, přepravek nebo boxů. Vstup a výstup jednotky do/ze skladu s regálovým zakladačem je řešen buď samostatnými příjmovými/výdejovými místy nebo předskladovou dopravou v podobě kolejových vozíků a válečkových nebo řetězových tratí.

Regálový zakladač je zařízení pohybující se po koleji centrální ulicí mezi regály. Je tvořeno buď jedním, nebo dvěma sloupy, po kterých jezdí zdvihový vůz s namontovaným zařízením pro založení břemene do regálu. V převážné většině případů se jedná o stůl s teleskopickými vidlicemi pro zakládání euro palet.

Jednosloupový regálový zakladač:

regalovy_zakladac

Vůz pojezdu:

vuz_pojezdu

 

Vůz zdvihu

Regálové zakladače - vůz zdvihu

Regálové zakladače – vůz zdvihu

 

Obsluha – pracovník vyškolený a zaučený k obsluze zakladače.

Regál – vícepodlažní zařízení k uložení materiálu, umožňuje odběr materiálu z jakéhokoliv podlaží

Vůz zdvihu – konstrukce pohybující se ve svislém směru po jednom nebo dvou sloupech

Teleskopický stůl – zakládací zařízení ve tvaru vidlice umožňující mechanické založení / vyložení materiálu

Válečkový stůl – zakládací zařízení ve tvaru válečkového dopravníku umožňující mechanické založení / vyložení materiálu do regálu s válečkovou tratí

Řetězový stůl – zakládací zařízení ve tvaru řetězového dopravníku umožňující mechanické založení / vyložení materiálu do regálu s válečkovou tratí

Vůz pojezdu – konstrukce pohybující se ve vodorovném směru po koleji, ke které jsou připojeny všechny ostatní dílčí součásti zakladače

Sloup – závislá nosná konstrukce zakladače sloužící k pohybu vozu zdvihu

Pojezdová dráha – nosný prvek, obvykle kolejnice, určená pro jízdu zakladače, zachycující statické a dynamické síly

Horní vedení – opěrný prvek určený pro boční vedení zakladače a zachycení bočních sil

Nárazník – zařízení určené k tlumení pohybové energie, umístěné na pohyblivé části zakladači

Nárážka – zařízení určené k tlumení pohybové energie, umístěné na dráze

Zachycovače – zařízení určené pro zachycení vozu zdvihu při přetrhnutí nosných prvků, nebo havárii pohonu zdvihu

Omezovač rychlosti – zařízení určené pro zastavení vozu zdvihu při překročení určité rychlosti

2. Kolej

Kolej pro pojezd regálové zakladače se kotví do vybetonovaných patek srovnaných do dokonalé roviny. Rozteč patek je určena nosností zakladače a velikostí profilu koleje.

Kolej pro pojezd regálové zakladače

Kolej pro pojezd regálové zakladače

3. Předskladová doprava

Zařízení v podobě válečkových nebo řetězových dopravníků zajišťujících přísun jednotek do skladu k regálovému zakladači. V některých případech je tato doprava zajišťována vysokozdvižným vozíkem s odborně zaškolenou obsluhou.