Elektro a strojní revize

Provádíme elektro a strojní revize na všech námi nabízených a servisovaných zařízeních.

Dále nabízíme:

  • revize elektrických zařízení v třídě A do 1000V
  • revize hromosvodů
  • revize pracovních strojů
  • revize elektrických nářadí podle ČSN 33 1600
  • revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610
  • odstranění závad z revizí