Geodetická zaměření

Provádíme geodetická zaměření jeřábových drah a drah pro regálové zakladače, vyhotovení protokolů o měření a následné rektifikování dráhy.