Nadřazené systémy a evidence skladu

Pro námi zrealizované stavbě nového skladu, umístění nového zakladače, nebo repasi zakladače nabízíme tvorbu nadřazeného systému řízení skladu. Konkrétně se jedná o systém automatizovaného řízení (SAŘ), který je schopen komunikovat se všemi prvky skladu i předskladové dopravy a zajistit tak co nejplynulejší chod celého skladu. Součástí SAŘ je evidence všech položek ve skladu, která je zajištěná čtením čárových kódů, nebo jiných štítků, a následným uložením do evidenčního programu. Program s evidencí je přes komunikační protokoly propojen se SAŘ a následně se všemi stroji ve skladu, běžně obsahuje mapu skladu se všemi položkami, veškeré provedené výdejky a příjemky. Dalšími možnostmi pro zajištění bezpečnosti jsou možnosti přihlášení obsluhy pomocí klíčů, karet, nebo kódů a následná evidence provedených operací určitých osob.