Naše společnost realizovala projekt s názvem FVE 22,2 kWp ZETA Chrudim s.r.o., na který byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000865

Popis projektu včetně cílů:

Projekt řeší relativně významné stávající výdaje na nákup elektrické energie, což souvisí s významnou spotřebou energie a také jejím zdražením (nárůstem cen). Hlavní těžiště spotřeby energie spočívá v technologických procesech, což ukazuje na relativně vysokou energetickou náročnost podnikatelské činnosti.

Z výše uvedených důvodů bylo hlavním záměrem a cílem projektu pořídit inovativní technologie s využitím obnovitelných zdrojů energie, a to konkrétně fotovoltaický systém umístěný na střešní konstrukci budovy určený pro vlastní spotřebu. FV systém je připojen do sítě.