Zásady zpracování osobních údajů

1. Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost:

ZETA Chrudim, s.r.o.

K Májovu 1264

537 01 Chrudim

IČ: 45535809

DIČ: CZ45535809

Společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1568

Oprávněná osoba:

Zdeněk Slanina

tel: + 420 722 172 993

email: slanina@zakladace.cz

(dále jen „správce“)

2. Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s poptávkovým formulářem nebo objednávkou. Vaše osobní údaje jsou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Jedná se o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • společnost
 • adresa pro zaslání objednaného zboží
 • fakturační adresa
 • DIČ
 • e-mailová adresa
 • telefonní spojení

3. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

 • vyřízení vaší poptávky
 • vyřízení vaší objednávky
 • revize zařízení
 • servis zařízení
 • vyřízení případné reklamace
 • zodpovězení vašich dotazů

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:

 • osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad
 • osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 5 let ode dne ukončení reklamačního řízení
 • osobní údaje k servisu vašeho zařízení zpracováváme po dobu 2 let ode dne provedení servisu zařízení
 • osobní údaje pro revizi zařízení zpracováváme po dobu životnosti zařízení
 • osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu jednání o poptávce mezi Vámi a správcem, nejdéle po dobu 2 let od vašeho dotazu, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, správce v některých případech využívá ke zpracování vašich údajů třetích stran, které jsou naší společností pečlivě prověřeni a jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje zpracovávají třetí strany v souladu s nařízením, jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využívat poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetí strany, kterým poskytujeme vaše informace jsou:

 • správce webových stránek
 • daňová poradkyně
 • přepravní společnost Česká pošta, DSV
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá

6. Cookies

Správce na svých webových stránkách využívá souborů cookies. Cookies jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače, které jsou užity za účelem měření návštěvnosti webu. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google.

Shromážděné soubory cookies jsou zpracovány prostřednictvím:

– služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Správce na svých webových stránkách shromažďuje následující cookies soubory:

Typ

Název

Účel

Expirace

Cookies třetích stran

Google Analytics

získání statistických informací

dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Tyto stránky mohou fungovat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníku webu.

Zrušit soubory cookies můžete zde dle typu prohlížeče:

Firefox

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome  

Safari

 7. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:

 • informace, jaké osobní údaje o vás zpracovává dle čl. 15 GDPR
 • opravu osobních údajů dle čl. 16
 • požádat o výmaz těchto osobních údajů, pokud nedojde k uzavření smlouvy dle čl. 17 GDPR
 • právo omezit zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, a to na email slanina@zakladace.cz nebo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje:

 • že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů
 • že k osobním údajům mají přístup jen oprávněné osoby, které byly správcem pověřeny pro zpracování osobních údajů

9. Závěrečná ustanovení

Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018